Kezdőlap » Tisztújító Közgyűlés 2019

Tisztújító Közgyűlés 2019

Kedves Tagszervezetek!
Kedves Kollégák!
2019. december 9-én Tisztújító Közgyűlést tart szövetségünk. Ennek megfelelően a Jelölő Bizottság megkezdte munkáját.
A jelölésre szóló felhívás az alábbiakban olvasható:
Jelölő lap a jelöltállításhoz a 2019-es közgyűlésre:
Jelölő lap kiküld

 

A Magyar Speciális Olimpia Szövetség Jelölő Bizottság feladat végzésének szabályai

 

 

1; Az ügyrend az alapszabályban meghatározott, Tisztújító közgyűlés által megválasztandó tisztségviselők választására terjed ki:

 • A szövetség Elnöke;
 • Társelnökei,
 • Elnökség tagjai;
 • Felügyelő bizottság Elnöke,
 • Felügyelő bizottságtagjai, pót-tagok;
 • Fegyelmi bizottság elnöke, tagjai és pót-tagok;

 

2; A jelölési folyamat lebonyolításának szabályai;

 

 1. A jelölési folyamatot Jelölő Bizottság indítja el.
 2. Jelölési folyamat lehet a ciklus idő lejártával a szövetség teljes tisztújítására vonatkozó választásra.
 3. A ciklus lejártával a teljes tisztújításra vonatkozó jelölési eljárást a jelölő bizottság a kitűzött tisztújító közgyűlés időpontja előtt 5 hónappal indítja el.
 4. A jelölésen és a választáson azok a tagszervezetek jogosultak részt venni, akik a jelölés megkezdésének időpontjában, az alapszabályban és szervezeti- működési szabályzatban meghatározott feltételek szerint érvényes tagsággal rendelkeznek.
 5. A jelölési folyamat elindításához jelölő bizottság bekéri az elnökségtől az adott időpontban érvényes tagsággal rendelkező tagszervezetek listáját. A lista alapján a bizottság a tagszervezeteket elektronikusan kiértesíti, a jelölés megkezdéséről.
 6. A Jelölő Bizottság felhívásának a következőket kell tartalmazni:
 • A jelölési folyamat kezdésének és befejezésének időpontja;
 • A betöltendő tisztségek meghatározása;
 • A jelölés dokumentációjának meghatározása:

– a jelölt írásbeli ajánlása, és indoklása,

– a jelölés elfogadására vonatkozó tagsági és jelölti nyilatkozat,

– szervezet képviselőjének nyilatkozata a jelölésre jogosult testületről (elnökség, közgyűlés), – – valamint a döntés határozathozatalának a száma,

– adatvédelmi hozzájárulás.

A folyamatot a Jelölő Bizottság egyidejűleg interneten is elindítja, és a következő tartalmakat közli:

 • A jelölő tagszervezet neve; a tisztség megnevezése; a jelölt neve; a jelölés indoklása; a tagszervezeti jelölés jegyzőkönyve és a jelölésről  hozott határozat szövege  és keltezése.
 • A Jelölő Bizottság által szolgáltatott tartalommal, a jelölési folyamat befejeztével a jelölő bizottság határozataival a jelöltek névsorát, a jelölők ajánlásának közzé tételével e-mailon vagy postai úton el kell küldeni az összes tagszervezetnek. A tisztségek szerint: Abc; sorrendben A kiküldött anyagot minden tagszervezetnek meg kel kapnia a tisztújító közgyűlést megelőzően 8 nappal.

3; A jelöltekkel kapcsolatos követelmények, szabályai;

 

 1. a szövetség tisztségviselő posztjaira jelölést kaphat az a személy, aki a tagszervezet vezetőségének határozata alapján, bármelyik tisztségre méltónak találtatott.
 2. az elnökségben nem kaphat jelölést az a személy, aki a szövetségen belül az elnökség határozata alapján lát el tisztséget, ilyenek a szervezeti- működési szabályzatban, nem közgyűlési választás útján, hanem munkaviszony útján kapott feladatot, pl.: SZMSZ-ben meghatározott bizottságok/ vagy tagjai. Ha valamely szervezet az adott személy jelöléséhez ragaszkodik, az illetőnek a megbízásos tisztségéről a választások eredményétől függően /erről a személynek előzetesen nyilatkoznia kell./ a megbízása automatikusan megszűnik.

 

A jelöltekkel kapcsolatos elvárások;

 • A tagszervezetek vagy tag személyeik által jelöltekre tett javaslatokban fel kell tüntetni a jelölt személy életútjának azt a részét, amely a szövetséghez kapcsolható, be kell mutatni azokat a tevékenységeket, amelyek alapján méltó valamelyik tisztségre, és meg kell jelölni miért, tartja a jelölő alkalmasnak a tisztség betöltésére. Javaslatot kell tenni, hogy a jelölt megválasztása esetén milyen területen végzett munkáért vállal felelősséget.
 • szövetség tisztségviselő posztjaira jelölést kaphat az a személy, aki valamely tagszervezetben legalább egy éves érvényes tagsággal rendelkezik és a tagszervezet vezetőségének 1 határozata alapján, bármelyik tisztségre méltónak találtatott -az érvényes tagságot a jelölő köteles ellenőrizni- és legalább öt, érvényes tagsággal rendelkező tagszervezet ajánlását megszerzi.

 

 • A Jelölő Bizottság a jelölési folyamat végén állapítja meg, hogy mely személyek felelnek meg formailag a szabályzatban előírtaknak, melyet a jelölési folyamat lezártával erről személyenként a határozatról írásban értesítik a jelölteket 8 nappal a tisztújító közgyűlés előtt.
 • A jelölési folyamat lezártával a lezárási határozat elektronikus közlése után, a jelölő bizottság a közgyűlésen a Jelölő Bizottság határozata szerinti javaslatot terjeszti elő a jelöléshez kapott Indoklással. A tisztújító közgyűlésen elhangoznak az érvényes és az érvénytelen jelölések is. A jelölő bizottság az érvénytelen jelöléseket megindokolja, majd a közgyűlés dönt, hogy az indoklást elfogadja, vagy sem.

 

4; A dokumentáció kezelésének szabályai;

 

 1. a jelölési folyamat megkezdése után a jelöléseket e-mail-ben: galambos.zsolt@msosz.hu, írásban pedig, a szövetség irodáján keresztül kell a jelölő bizottság részére megküldeni, ahol a beérkező javaslatokat elkülönítetten, külön iktató számon, tisztségenként külön alszámon az iroda tartja nyilván. (jelölési határidő: 2019.11.15.)
 2. egyidejűleg a jelölés- és minden ahhoz tartozó dokumentumot a jelölő bizottság elnökének és tagjainak meg kell küldeni elektronikus úton is.
 3. A Jelölő Bizottság elnöke és tagjai az elektronikus úton megkapott jelöléseket kötelesek a küldőnek visszaigazolni. Amennyiben a jelölő szervezet ilyen visszaigazolást nem kap, ennek okáról köteles meggyőződni.
 4. A Jelölő Bizottság által a jelöltekre vonatkozó határozatok meghozatalával, a jelölési folyamat befejeződik és a közgyűlésen újabb személy jelölésére nincs lehetőség.